Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU ESEF.COM.PL

Obowiązuje od 21 stycznia 2019 roku

Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu

Sklep internetowy Esef.com.pl, działający pod adresem http://esef.com.pl prowadzony jest przez Stalker Books, 10-803 Olsztyn, ul. Dożynkowa 33, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Urząd Miasta Olsztyna, NIP 739-050-82-98, REGON 510222421.

Kontakt ze Sklepem - za pośrednictwem poczty elektronicznej:
sklep@esef.com.pl;
telefonicznie: +48 782735858;
pisemnie: 10-803 Olsztyn, ul. Dożynkowa 33

Słowniczek określeń użytych w poniższym Regulaminie:

Sklep - prowadzony przez Stalker Books sklep internetowy działający pod adresem: http://esef.com.pl, oferujący towary za pośrednictwem Internetu;
Dni robocze -  dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je wybranemu przez Klient przewoźnikowi dostawy;
Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta;
Konsument - osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego;
Operator - osoba obsługująca Klienta w Biurze Obsługi Klienta (bok), porozumiewająca się z Klientem telefonicznie, za pośrednictwem formularzy elektronicznych lub pisemnie;
Konto Klienta - baza danych Klienta służące do realizacji składanych zamówień, zawierające historię zamówień, dane dotyczące wpłat, statusów zamówień, schowka z wybranymi tytułami, informacja o posiadanych punktach lojalnościowych;;
Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe stacjonarne lub na poczcie;
E-przelew - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line;
Treść Cyfrowa - treść w rozumieniu art 2 pkt. 5 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. poz. 827)
E-book - książki w wersji elektronicznej, których treść zapisana w formie elektronicznej, przeznaczona jest do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu komputerowym (np. komputer, czytnik książek elektronicznych itp.). Pliki z treścią książki mogą być w postaci plików PDF lub EPUB lub MOBI;
Audiobook mp3 - nagranie dźwiękowe w formie elektronicznej zawierające odczytany przez lektora tekst publikacji książkowej (w formacie audio, mp3 lub innym);
PDF - format zapisu, który można odczytać po pobraniu na dowolne urządzenie elektroniczne, wyposażone w czytnik PDF;
EPUB (electronic publication) - standard zapisu służący do publikowania e-booków;
MOBI () standard zapisu służący do publikowania e-booków
DRM (Digital rights management) - cyfrowe zarządzanie prawami. System zabezpieczeń mający przeciwdziałać nielegalnemu, niezgodnemu z wolą właściciela praw używaniu danych;
Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.);
Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.).

 

I   PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ.

1.  Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez strony internetowe esef.com.pl, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących wymagań technicznych: System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS; Procesor: 1 GHz; RAM: 1 GB pamięci RAM; Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca; Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768; Sterowanie: klawiatura, mysz; Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s; Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10);

2.  Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Aby założyć konto Klienta, należy uruchomić stronę internetową: http://esef.com.pl, wejść na stronę logowania i wypełnić formularz – między innymi należy podać adres email i określić hasło do konta. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez Sklep urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Klienta, Sklep może uniemożliwić dostęp do tych danych.

3.  Informacje o towarach są zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Każda płatność zrealizowana przez Klienta - z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia - stanowi do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia do realizacji zamówienia, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, Sklep przesyła do Klienta specyfikację dokonanego przez Klienta zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail. Specyfikacja ta nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności towarów u dostawców Sklepu.

4.  W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać: wyboru zamawianych towarów lub usług spośród dostępnych w Sklepie, wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiony dokument (faktura lub paragon). Mogą to być różne adresy; wyboru spośród dostępnych w Sklepie sposobu płatności.

5.  Potwierdzenie wszystkich elementów zamówienia następuje po jego złożeniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta – stanowi to potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, uzupełnionej o treść aktualnego regulaminu Sklepu. Z tą chwilą, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sklepem a Klientem za zawartą. Do przesyłki zawierającej towar dołączona jest dokument handlowy - faktura VAT lub paragon.

6.  W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Klienta specyfikacji wskazanej w pkt 3 powyżej. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Sklep zwróci wpłacone pieniądze najpóźniej w ciągu 7 dni od zaksięgowania wpłaty.

7.  W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, o którym mowa w pkt 3 powyżej, Klient jest informowany o aktualnym statusie zamówienia i może podjąć decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma tu następujące możliwości: częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia wyłącznie z dostępnych towarów; anulowanie całości zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar objęty zamówieniem - Sklep zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w Dziale IX Zwrot należności dla Klienta..

8.  W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.

9  Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży zawsze przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się.

10. Zasady sprzedaży e-booków regulowane są w Dziale IX Zasady sprzedaży plików elektronicznych.

 

II   ZMIANY W ZAMÓWIENIACH

1.  Klient ma prawo dokonywania zmian w swoim zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na konto Klienta. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pomocą formularza elektronicznego bądź telefonicznie.

2.  Zmiany zlecane telefonicznie, będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane wyłącznie droga elektroniczną, z konta Klienta, co pozwoli zweryfikować tożsamość Klienta.

 

III   CENY TOWARÓW

1.  Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są podane w złotych polskich, zawierają stosowny podatek VAT, nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

2.  Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z osobnymi regulaminami dotyczącymi promocji. Zmiana ceny towaru w związku z akcją promocyjną nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

3.  Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

4.  Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów i zależą od łącznej wagi towarów. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta sposób. Tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronach Sklepu w zakładce – Koszty dostawy.

 

IV   ROZPOCZĘCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA. FORMY PŁATNOŚCI.

1.  Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

a) płatność przy odbiorze, realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia,

b) przelew bankowy, przelew elektroniczny, karta płatnicza - rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Payu.pl

W przypadku płatności kartą płatniczą należność pobierana jest w chwili wystawienia faktury, w wyjątkowych sytuacjach np. towary objęte zapowiedzią lub premierą, przy realizacji specjalnych zamówień o czasie realizacji dłuższym niż 24 dni, karta obciążana jest 24 dnia od złożenia zamówienia). Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu.

2.  Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia.

3.  Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacone wyłącznie kartą płatniczą w jednym z systemów płatniczych akceptowanych przez Sklep. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia zaksięgowania płatności.

4.  Klient może dokonać części płatności w Sklepie bonem rabatowy, który otrzymuje za punkty lojalnościowe. Punkty lojalnościowe są przyznawane za dokonywane w Sklepie zakupy i generowane na koncie Klienta. Klient na swoim koncie może punkty lojalnościowe zamienić na kupony rabatowe i następnie dokonać nimi płatności za część zamówienia. Kwota wykorzystanych punktów rabatowych nigdy nie może być wyższa od wartości zamówienia. Szczegółowe informacje na temat punktów lojalnościowych w osobnym regulaminie.

5.  W przypadku niektórych towarów, Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie, o czym Klient będzie poinformowany na Stronie towarów.

 

V  CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ.

1.  Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas realizacji i przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia przez Klienta do momentu przekazania zamówienia ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę (w przypadku zamówień za pobraniem) lub od momentu zaksięgowania zapłaty za zamówienie do przekazania zamówienia dla przewoźnika - uwzględniane są wyłącznie dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu dostępnych towarów zamówienia. Termin skompletowania paczki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.

2  Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta: za pośrednictwem Poczty Polskiej (list polecony bądź Pocztex 48h) lub firmy kurierskiej Fedex.

3.  Do krajów Unii Europejskiej i do krajów poza Unią Europejską zamówienie może być dostarczone tylko przez Pocztę Polską.

4.  Każdy towar w Sklepie ma podaną datę premiery. Jeżeli jeden z towarów w zamówieniu Klienta ma przyszłą datę premiery, czyli jest dopiero zapowiadany, wówczas zamówienie będzie realizowane po dniu premiery wymienionego towaru. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie wynikłe przez przesunięcie daty premiery towaru przez dostawców i producentów. Sklep aktualizuje daty premier towarów codziennie. Klient może zrezygnować z towaru w przypadku przesunięcia daty premiery jednego z zamówionych towarów – wówczas zamówienie jest realizowane częściowo. Ewentualna nadpłata jest zwracana zgodnie z procedurą opisaną w Dziale IX Zwrot należności dla Klienta.

5.  Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera lub pracownika poczty, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sklepowi rozpatrzenie reklamacji.

 

VI  REKLAMACJE.

1.  Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient powinien zgłaszać pisemnie za pomocą formularza elektronicznego i nadsyłać go na adres: sklep@esef.com.pl. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Klienta, adres korespondencyjny, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

2.  Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta, o czym Klient będzie poinformowany na Stronie produktowej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w dokumencie gwarancji.

3.  Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres Sklepu: Stalker Books, 10-803 Olsztyn, ul. Dożynkowa 33. Do odsyłanego towaru należy KONIECZNIE dołączyć dowód zakupu (paragon bądź faktura VAT) i opis reklamacji i wady towaru.

4.  Sklep niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), ponosi Odbiorca.

 

VII   PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

1.  Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu odstąpienia od umowy Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w oświadczenie na adres: Stalker Books, 10-803 Olsztyn, ul. Dozynkowa 33 oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu.

Do odsyłanego towaru należy KONIECZNIE dołączyć dowód zakupu (paragon bądź faktura VAT) i opis reklamacji i wady towaru.

2.  Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

3.  Prawo Konsumenta od odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:
a)  w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
b) w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, po którego otwarciu nie można już zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c) w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
d) w którym przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) dostarczeniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4.  Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 7  (siedmiu) dni zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale VIII Zwrot należności dla Klienta.

5.  Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.

                     

  VIII  ZWROT NALEŻNOŚCI DLA KLIENTA.

     1.  Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni.

       2.  Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na konto Klienta w Sklepie o czym Klient zostanie poinformowany e-mailem, a następnie za uprzednią zgodą Klienta i wyłącznie na podstawie jego dyspozycji zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu, w przypadku powzięcia wątpliwości co do tożsamości Klienta.

     3.  Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

                         

  IX  ZASADY SPRZEDAŻY PLIKÓW ELEKTRONICZNYCH.

      1. Zamówienie obejmujące e-booki może obejmować tylko jedną kopię/sztukę danego e-booka. Składając zamówienie Klient powinien zapoznać się z wymaganiami technicznymi, opisem danego e-booka, który zawiera m.in. postanowienia o zakresie licencji dotyczącej danego pliku oraz typ pliku.

      2. Realizacja zamówienia zawierającego e-booka rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia zaksięgowania zapłaty od operatora płatności. Klient może skorzystać z następujących form zapłaty: e-przelew z wyłączeniem systemu Paypal, przelew tradycyjny lub karta kredytowa/płatnicza.

      3. Wszystkie ceny e-booków zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

       4. Ebooki wysyłane są drogą elektroniczną na adres elektroniczny Klienta, z którego zostało złożone zamówienie bezpośrednio po zaksięgowaniu zapłaty za złożone zamówienia. Realizacja następuje w ciągu 12 godzin od otrzymania zapłaty tylko w dni robocze. Zamówienie składane w dzień ustawowo wolny od pracy będzie zrealizowane w pierwszy dzień roboczy.

      5. Po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia dokonania płatności, w ciągu maksymalnie 12 godzin, Sklep prześle Klientowi, na adres e-mail Klienta używany do logowania w Sklepie, informację o potwierdzeniu otrzymania należności oraz sposobie pobrania pliku zawierającego e-booka. Pobranie e-booka może wyłączyć możliwość odstąpienia od umowy dotyczącej tego pliku na zasadach określonych w pkt. VIII Regulaminu.

      6. Do informacji, o której mowa wyżej, zostanie dołączony w formie załącznika dokument dostawy – paragon lub faktura VAT. Na życzenie Klienta, po uprzednim kontakcie z Biurem Obsługi Klienta za pomocą formularza elektronicznego, Sklep wyśle fakturę VAT w formie papierowej za pośrednictwem Poczty Polskiej na podany przez Klienta adres korespondencyjny.

       7. W przypadku gdy realizacja zamówienia okaże się niemożliwa, Sklep informuje o tym Klienta, przesyłając informację na adres e-mail używany przez Klienta do logowania w Sklepie. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia, Sklep dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy wskazany przez Klienta zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale IX Zwrot należności dla Klienta.

       8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówień, jeżeli powyższe spowodowane jest przyczynami leżącymi po stronie Klienta (np. przepełniona skrzynka mailowa).

      9. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia (odstąpienia od umowy), pod warunkiem nie skorzystania z uprawnienia opisanego w pkt VIII pkt 3 Regulaminu.

      10. W przypadku rezygnacji z zamówienia (odstąpienia od umowy) opłaconego przez Klienta, Sklep dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy wskazany przez Klienta zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale IX Zwrot należności dla Klienta..

       11.  Zasady korzystania z e-booków:
a) zakup upoważnia do korzystania z e-booka przez Klienta, który zakupił plik, tylko dla własnego użytku, z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń określonych w treści Regulaminu lub/ i w opisie zamieszczonym przy danym pliku, w tym także zastosowanych przez Sklep lub inny podmiot zabezpieczeń technicznych,
b) z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dn. 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zm), Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego e-booka, jego fragmentów, kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji pliku, usuwania błędów pliku.

     12. Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji, jeżeli:
a) pobrany e-book jest uszkodzony,
b) pobrany e-book nie daje się uruchomić (po otrzymaniu e-maila z linkiem prowadzącym do strony pobierania oraz po spełnieniu wszelkich wymagań technicznych niezbędnych do otworzenia pliku w zamówionym formacie)
c) pobrany e-book nie odpowiada opisowi lub jest niekompletny i w ciągu 12 godzin od dokonania płatności nie zostanie Klientowi udostępniona możliwość pobrania pliku zawierającego e-book.
W takim przypadku Klient powinien zgłosić reklamację, korzystając z formularza elektronicznego, podając oraz podając numer zamówienia, którego dotyczy reklamacja. Sklep, w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do niej i poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

       13. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dziale mają zastosowanie odpowiednio zapisy pozostałych działów Regulaminu.

                         

     X  DANE OSOBOWE KLIENTA.

      1.  Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Esef.com.pl. oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

     2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

      3.  W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie (newsletter).

       4. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

                         

    XI  POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

     1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Stalker Books.

     2. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

     3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

     4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony Esef.com.pl. Sklep korzysta z plików cookies, które działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie lub takich, które pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony Esef.com.pl lub plików cookies, które umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta.

    5. Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje Sklepu mogą nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies.

    6. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie Esef.com.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.


Tę stronę możesz zmieniać tutaj:
Panel administratora > Zawartość > Strony informacyjne > Regulamin

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl