Informacja RODO

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (,,RODO” lub „Rozporządzenie”), pragniemy poinformować Państwa, na jakich zasadach przetwarzane są dane osobowe oraz zapewnić, że dochowujemy wszelkich starań, by dbać o bezpieczeństwo Państwa danych.

Spełniając wynikający z przepisów RODO obowiązek informacyjny, chcielibyśmy poinformować Panią/Pana, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stalker Books z siedzibą w Olsztynie, ul. Dożynkowa 33, 10-803 Olsztyn. Kontakt z administratorem danych jest możliwy pod numerem telefonu: +48 782735858, lub za pomocą poczty elektronicznej: sklep@esef.com.pl.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu wykonywania zawartej z Państwem umowy, w tym w szczególności na potrzeby:

a) umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym przeprowadzania transakcji,

b)obsługi zgłaszanych przez Państwa reklamacji lub innych zgłoszeń i oświadczeń,

c) kontaktowania się z Państwem w celach związanych ze świadczoną usługą,

d) obsługi technicznej Państwa konta na platformie internetowej księgarni Esef.com.pl

W wymienionym wyżej celu firma Stalker Books może przetwarzać następujące kategorie Państwa danych osobowych:

a)      imię i nazwisko,

b)      adres zamieszkania,

c)      dodatkowy adres do korespondencji,

d)     numer telefonu

e)      adres e-mail.

 

Ponadto, w przypadku zamówienia przez Państwa podczas rejestracji na platformie internetowej Esef.com.pl lub w późniejszym momencie korzystania z platformy - usługi newslettera, polegającej na przesyłaniu na podany przez Państwa adres e-mail newslettera z ofertami handlowymi, promocjami oraz innymi informacjami dotyczącymi np. nowości wydawniczych, podany przez Państwa adres e-mail przetwarzany będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu wykonywania umowy o świadczenie przez sklep Esef.com.pl usługi Newsletter;

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania zawartej z Państwem umowy, tj. do momentu wyrejestrowania przez Państwa konta z platformy Esef.com.pl lub do momentu złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami;

 

Celem zapewnienia najwyższej jakości usług Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym przede wszystkim dostawcom usług informatycznych oraz podmiotom zapewniającym wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów informatycznych Administratora, podmiotom zapewniającym obsługę płatniczą transakcji, usługi dostarczania zakupionych przez Państwa towarów, a także podmiotom współpracującym przy prowadzeniu akcji marketingowych. Ponadto, możemy przekazać Państwa dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami;

 

Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do Państwa danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach przewidzianych przepisami RODO), ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Państwa danych osobowych, w szczególności dotyczących przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

 

Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (od dnia 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w sytuacji gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych, w szczególności przepisy Rozporządzenia;

 

IX. 

Celem lepszego promowania oferty i dopasowania jej do Państwa, wyłącznie w przypadku zamówienia przez Państwa spersonalizowanej usługi Newsletter, Państwa dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu poprzez użycie ich do oceny niektórych informacji na Państwa temat, w szczególności do przeprowadzenia analizy lub prognozy Państwa indywidualnych preferencji zakupowych. Takie zautomatyzowane przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wykonywania przez nas umowy o świadczenie spersonalizowanej usługi Newsletter;

 

Państwa dane osobowe zostają przekazane nam dobrowolnie, przy czym zgromadzenie przez nas tych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia z Państwem umowy oraz jej wykonywania przez firmę Stalker Books. Brak podania tych danych osobowych może skutkować tym, że nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy, a w konsekwencji nie będą mogli Państwo korzystać z usług świadczonych przez Stalker Books.

 

Pragniemy zapewnić Państwa, że wejście w życie przepisów RODO nie spowoduje zmian w warunkach korzystania z usług platformy internetowej esef.com.pl. Z dniem 25 maja 2018 r. zaktualizujemy Regulamin sklepu esef.com.pl - wprowadzone zostaną przede wszystkim zmiany dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych.

 

Dziękujemy i pozdrawiamy,

Stalker Books

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl